Zavod za nego brazgotin
Prijateljeva 10
1000 Ljubljana
brazgotina@hotmail.com
040 555 611

OBVESTILO O ODSTOPU OD POGODBE

Naslovnik: Zavod za nego brazgotin, Prijateljeva 10, 1000 Ljubljana.

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke:

1.)………………………………………………………………..

2.)………………………………………………………………..

3.)………………………………………………………………..

4.)………………………………………………………………..

5.)………………………………………………………………..

6.)………………………………………………………………..

Izdelki so bili naročeni dne……………………………., številka naročila je ………………………….. in prejeti dne ……………………………………..
Račun za opravljeno storitev je bil izdan dne ……………………….. št. računa je…………………… v znesku ……………………………………. (nujno priložiti kopijo računa!)
Ime in priimek kupca…………………………………………………………
Naslov kupca………………………………………………………………..
Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na številko bančnega računa SI 56………………………… odprt pri …………………………………………………………….
Podpis kupca (samo, če se obrazec pošlje v papirnati obliki)…………………………………………
Datum……………………………….